Sieť WiFi-NET.SK pokrýva z vlastných zdrojov alebo pomocou sietí svojich partnerov nasledovné lokality:
 • Vlčany
 • Neded
 • Žihárec
 • Čičov
 • Trávnik
 • Kameničná
 • Veľký Lél
 • Čalovec
 • Sady
 • Kolárovo
 • Selice
 • Malé Dvorníky
 • Zlatná na Ostrove
 • Nová Stráž
 • Komárno
 • Patince
 • Virt
 • Holiare